Diensten 

PRE Consultancy 

PRE Consultancy is in haar element binnen de sociaal maatschappelijke vastgoedsector

Voor de corporatiesector zijn het turbulente tijden. Een en ander wordt expliciet uitvergroot in de media, twijfels over een goede besteding van maatschappelijke gelden en onaanvaardbare risico’s bij de bedrijfsvoering en ontwikkeling van vastgoed. Deze geluiden hebben er in Den Haag toe geleid dat het ministerie op een aantal punten wil ingrijpen in de sector door de regelgeving aan te scherpen (Novelle). Daarnaast heeft zowel WSW als CFV haar toetsingscriteria aangescherpt.

 

Een belangrijk element daarin is de spreiding van financiële risico’s bij vastgoedontwikkeling en de dispositie van delen van de vastgoedportefeuille. Financiering van gewenste dispositie is een belangrijk issue. Daarnaast geeft het “Europadossier” ook nog enkele wijzigingen op het toekomstbeeld van corporaties. Denk met name aan splitsing DAEB - niet DAEB.

PRE Consultancy BV

Groenstraat 39a

6074 EJ Melick

T 0475 - 31 12 39

mail@pre-consultancy.com

 

Cor Snoeijs