Publicaties 

Vanaf de oprichting van PRE Consultancy in 1992 hebben haar consultants diverse publicaties verzorgd al of niet in samenwerking met vertegenwoordigers van haar opdrachtgevers en/of haar alliantiepartners bij gelegenheid. Klik op nevenstaande links voor de verschillende publicaties.

 

Roermond in beweging 

Daarnaast heeft PRE Consultancy voor eigen rekening en risico in 2000 een boek uitgebracht met als titel; Roermond in beweging (ISBN 9090139419).

Motivatie daartoe was gelegen in het feit dat de stad waar PRE Consultancy veel consultancy heeft verleend op het gebied van herontwikkeling van monumentaal vastgoed in de binnenstad graag het resultaat daarvan vast heeft willen leggen.

Tot slot worden regelmatig publicaties in regionale media verzorgd vanuit de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

 

Het meest in het oog springend op dit moment is regelmatige publicatie ten aanzien van de voorgenomen herontwikkeling van Landgoed de Klokkenberg te Breda in opdracht van Vitalis WoonZorg Groep te Eindhoven. Deze ontwikkeling is onderscheiden met een prijs door het Ministerie van Infrastructuur en Millieu in het kader van de competitie Mooi Nederland.