Vastgoedfinanciering 

Vastgoedfinanciering (niet DAEB) is voor veel sociaal maatschappelijke partijen geen core business, maar ondersteunend aan het primaire proces. Daarom is het logisch dat benodigde expertise niet altijd standaard aanwezig is.

 

De financiering van de sociaal maatschappelijke organisaties is in beweging, mede als gevolg van de voortvloeiselen uit het “Europa dossier”. Financiering met borging van diverse (semi-)overheid is niet meer vanzelfsprekend en daarom is er een noodzaak te zoeken naar andere dan de huidige, reguliere financieringsvormen. Financieringsvormen die meer en meer lijken op de financiering van commercieel vastgoed (fondsvorming, sale and lease back, triple net, etc.).

 

PRE Consultancy is in die context één van de founding fathers van het Wooninvesteringsfonds en is nu actief met het initiatief om een Capital Resource Fund op te richten voor het niet DAEB vastgoed ten behoeve van de maatschappelijke instellingen. Behoudens de bekende financiële instellingen wordt daarbij aansluiting gezocht bij privaat kapitaal, familyoffices etc.

Een strategie die gericht is op waardeontwikkeling op de langere termijn impliceert ook dat projectontwikkeling niet gebeurt voor de actuele marktvraag van dit moment, maar voor die van later. Belangrijk is de exit tussentijds bij eventuele herbestemming en exit aan het eind. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn relevante issues.

 

Wat dat betreft hebben we leergeld betaald met de naoorlogse portiekwijken, die destijds precies beantwoordden aan de vraag, maar nu verouderd zijn. Het accommodatievermogen van deze wijken is zo gering dat ze op grote schaal gesloopt worden. Dat is geen waarde-ontwikkeling, maar kapitaalvernietiging.

Onze referenties 

 

 

Bergopwaarts@BOW

Deurne

 

Cong. van de Heilige Geest

Gennep

 

STEK.NU

Son

 

 

Kleine Meierij

Rosmalen

 

De Zorgboog

Bakel

 

Wooninvesteringsfonds

Zeist

 

 

OIBIBIO

Amsterdam

 

Bouwbedrijf Loven

Herten