Vastgoedontwikkeling 

Vastgoedontwikkeling is voor veel sociaal maatschappelijke partijen geen core business, maar ondersteunend aan het primaire proces. Daarom is het logisch dat de bijhorende financiële risico’s gespreid moeten worden en dat benodigde expertise niet altijd standaard aanwezig is.

 

Vanuit een nieuw concept in ontwikkeling waarbij PRE Consultancy is betrokken, denken we een eerste antwoord te bieden aan risicobeheersing van ontwikkelingskosten als ook de inzet van expertise op maat. Vanuit die organisatie worden de risicovolle projecten na herijking ondergebracht in nieuwe entiteiten waarbij de ontwikkelrisico’s worden gedeeld met derden. Iedere vastgoedontwikkeling vraagt andere kennis en kunde. Door de deelname van verschillende partners en kennis op het gebied van wonen en zorg ontstaat er synergie op dit maatschappelijke vraagstuk. Dus geen hoofdbrekens over risico’s die specialistische kennis en omvangrijke financiële reserve vereisen.

 

Aangezien locatie de belangrijkste factor is die de marktwaarde bepaalt, is sturen op locatiekwaliteit de sleutel om tot waardeontwikkeling te komen. Strategisch Gebiedsbeleid in plaats van Strategisch Voorraadbeleid dus.

Natuurlijk kunnen we niet altijd tegen de stroom oproeien. De algemene prijsontwikkeling (naar boven of naar beneden) is een gegeven. Maar de ervaring leert dat het werkgebied patronen van waardeontwikkeling laat zien die sterk afwijken van de algemene trend, en die alleen te verklaren zijn uit de kenmerken van de diverse samenhangende delen zelf.

 

De diverse corporaties verkeren in de gelukkige omstandigheid dat zij zich voor lange tijd aan een gebied kunnen verbinden, de golfslag van waardeontwikkeling kan afwachten en die ook zelf kan beïnvloeden. Daarmee slaan zij twee vliegen in één klap: de leef kwaliteit voor de bewoners verbeteren en uiteindelijk de verhoogde marktwaarde die daar het gevolg van is incasseren.

Onze referenties 

 

 

Bergopwaarts@BOW

Deurne

 

Cong. van de Heilige Geest

Gennep

 

STEK.NU

Son

 

 

Vitalis Woonzorg groep

Eindhoven

 

Kleine Meierij

Rosmalen

 

Gemeente Roermond

Roermond

 

 

Gemeente Breda

Breda

 

SWB

Lienden

 

Wonen Weert

Weert

 

 

OIBIBIO

Amsterdam

 

Trudo

Eindhoven